Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Indien één van de producten die je bij TMedia bvba hebt aangekocht, stuk is gegaan, dan kan je een herstelling vragen. In sommige gevallen regelt TMedia bvba de RMA-procedure voor jou, in andere gevallen zal je rechtstreeks contact moeten opnemen met de fabrikant. Lees goed onderstaande richtlijnen in verband met RMA ("Return Merchandise Authorization") en DOA ("Dead on arrival", producten die al defect waren bij het openen van de verpakking).

  1. De standaard garantie bij TMedia bvba is 24 maanden Carry-In. Dit betekent dat u tijdens de garantieperiode van uw product het defecte toestel binnenbrengt in onze winkel. Afhankelijk van het probleem staan wij zelf in voor het nazicht en wordt het product teruggestuurd naar de leverancier voor de herstelling. Dit nazicht doen wij om te vermijden dat het toestel alsnog niet defect blijkt te zijn, en u zodoende niet opgezadeld wordt met de zogenaamde repairkosten die leveranciers aanrekenen voor het terugsturen van niet defecte producten.
  2. Voor producten die een On-Site garantie genieten dient de klant zelf de nodige RMA-procedure af te handelen.
  3. Ruilen of geld retour binnen de 8 dagen met kassabon en in originele ongeopende verpakking !
  4. Hou steeds de originele verpakking bij. Dit is absoluut vereist bij sommige merken en producten met een on-site garantie.
  5. OPGELET! Garantie op uw product is enkel mogelijk indien u in het bezit bent van uw kasticket of aankoopfactuur. Wij kunnen hier helaas geen uitzonderingen op toestaan, het is dus uitermate belangrijk dat u uw kasticket of aankoopfactuur goed bijhoudt!
  6. Bij alle producten gelden onze garantievoorwaarden en algemene voorwaarden, schade die u zelf veroorzaakt heeft valt nooit onder de garantievoorwaarden. Bij afgifte van defecte goederen aanvaardt de klant onze garantievoorwaarden en algemene voorwaarden.
  7. Producten waarvan de labels of serienummers werden verwijderd, gebroken of beschadigd zijn worden niet aanvaard.
  8. Monitoren, scanners en printers kunnen niet aanvaard worden indien ze niet in de oorspronkelijke verpakking zitten.
  9. Wat betreft volledige systemen, vallen enkel computers geassembleerd door de technische dienst van TMedia bvba onder garantie. De garantie op systemen is steeds een hardware garantie: virussen, spyware, softwareproblemen,... vallen niet onder onze standaardgarantie. Defecte goederen uit Pc's gemonteerd door klanten, worden aanzien als losse onderdelen.
  10. Voor het testen van defecte producten, wordt € 50,00 per uur in rekening gebracht (incl. BTW). Voor producten die niet defect blijken te zijn, wordt een administratiekost van € 25,00 (incl. BTW) aangerekend. 

 

PRIJZEN

Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en recupel. Exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekeningen op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.

 

VERZAKINGSRECHT BIJ LEVERINGEN VAN BESTELLINGEN VIA DE WEBSITE

In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden: men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,..., het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is, moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven. De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN, OPTIES & TIPS

Losse onderdelen: Het is mogelijk bij TMedia om losse onderdelen aan te kopen die dan door de klant zelf worden ingebouwd. De garantie op losse onderdelen is de fabrieksgarantie ; omruiling gebeurd dus op de voorwaarden en termijnen van de fabrikant of importeur en niet door TMedia. Indien de fabrikant van oordeel is dat het defect veroorzaakt is door een gebruikersfout , dan vervalt de garantie. U loopt dus steeds een groot risico als u zelf losse onderdelen inbouwt, daarom raadt TMedia u aan om onderdelen steeds door onze technische dienst te laten installeren in verband met de garantie en ondersteuning. TMedia geeft geen telefonische ondersteuning voor monteren van losse onderdelen. U dient dus zelf over de nodige technische kennis te beschikken. Houd er ook rekening mee dat niet bij alle onderdelen een handleiding of installatiesoftware geleverd wordt door de fabrikant. Hersteltijd: Ons streefdoel is om alle herstellingen op één of maximum twee werkdagen afgewerkt te hebben. Wanneer een systeem binnengebracht wordt voor uitbreidingen of herstellingen komt u in de wachtrij. Deze wachtrij wordt op volgorde van binnenkomst afgewerkt. Systemen aangekocht bij TMedia hebben uiteraard voorrang op systemen van derden.

Uitbreidingen van systemen: Bovenstaande garantievoorwaarden zijn ook van toepassing op door ons uitgevoerde latere uitbreidingen van systemen. Tip: laat voor U een computer laat uitbreiden steeds door onze Technische Dienst onderzoeken of dit mogelijk is en welke consequenties dit heeft voor uw systeem of welke beperkingen eraan verbonden zijn. U betaalt weliswaar steeds het normale uurloon voor dit onderzoek, doch dit kan U in vele gevallen kosten en moeite besparen.

Uurloon Technische Dienst: Voor werken uitgevoerd binnen onze lokalen en dit op basis van First In - First Out (op volgorde van binnenkomen dus) geldt een uurloon van € 50,00 incl. BTW. Zeer dringende herstellingen kunnen worden uitgevoerd na overleg en tegen meerprijs.

Beperkingen van de garantie: De normale uurlonen van de Technische Dienst worden U steeds aangerekend en de garantievoorwaarden zijn nooit van toepassing in volgende gevallen: U geeft onze Technische Dienst de opdracht een bepaald softwareprogramma aan de praat te krijgen of te reconfigureren. De oorzaak van een probleem is te wijten aan het installeren van software of besturingssysteem , of het al dan niet ondeskundig gebruik daarvan. TMedia kan trouwens nooit de goede werking van gelijk welk software pakket op uw systeem garanderen, zelfs de producenten van de software doen dat meestal niet. Uw systeem is geïnfecteerd door een virus. Uit onderzoek blijkt dat er technische of mechanische schade is toegebracht door verkeerd gebruik of onderhoud van uw installatie. Uit onderzoek blijkt dat er technische of mechanische schade is aangebracht door factoren die niet aan constructiefouten zijn te wijten, bv. Blikseminslag, waterschade, storingen op het elektriciteits- of telefoonnet, enzo Bij verbreking garantie-zegel achteraan Uw systeem vervalt de garantie verstrekt door TMedia.

 

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID

Ieder geschil met betrekking op huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het Belgisch Recht. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

 

Openingsuren :

Maandag t/m vrijdag : 14u00 - 18u00

Zaterdag : 10u00 - 14u00

Zondag en feestdag : gesloten

Contact

Tmedia
Provinciale Steenweg 139
2627 Schelle

03/283.62.33
of
0470/64.30.71

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode